DN deltager i projektet Naturtjek. Projektets formål er at skaffe viden om naturens tilstand. Ved at registrere nogle udvalgte, almindelige arter af dyr og planter, samtidig med at levestederne registreres, skaffes viden om naturens tilstand og ændringerne i biodiversiteten.

 

Vil du være med, kan du læse om projekt NATURTJEK på www.biodiversitet.nu. Fra side kan du installere App'en Naturtjek på din smartphone eller tablet.

 

Projektet omhandler i alt 42 udvalgte og almindelige arter. Observerer du mere sjældne arter, råder vi dig til at bruge andre databaser, for eksempel Fugle og Natur.

 

DN Furesø arbejder med projekt Krybdyr og Padder i Furesø. Vil du bidrage, kan du bruge Fugle og Natur til registrering af dine observationer. Det er vigtigt, at også de almindelige arter indberettes, så deres udbredelse kan kortlægges.

 

 

 

 

Deltag i Naturtjek
Hent APP'en og gå i gang.


Det første år blev der indberettet 1520 observationer af arter og 1465 observationer af levesteder i Furesø kommune.