DN Furesø har som et af sine hovedformål at bidrage til et bedre miljø og en grøn omstilling.

Begrebet Miljø dækker emner som rent drikkevand, giftfri fødevarer, mindre brug af gift og andre kemikalier.

Grøn omstilling handler om en bedre udnyttelse af jordens ressourcer, herunder emner som valg af energiformer, affaldsproblemer, genbrug, CO2 udledning.

 

Kommunens planer på området:

Kommunens miljø og klimapolitik er beskrevet i Miljø og Klimapolitik 2014.

Planerne  er udmøntet i Handlingsplanen for Bæredygtighed og Klima 2016-2017.

Resultaterne af indsatsen er beskrevet i notatet Status 2017 - Bæredygtighed og klima 

DN Furesø bidrager i foråret 2018 til udarbejdelse af en ny Handlingsplan for Bæredygtighed og klima.

 

Du er også velkommen  til at være med i arbejdsgruppen.

Gruppen kunne for eksempel:

Tage initiativ til energisparekampagner.

Tage initiativ til en kampagne for Giftfri have.

Tage initiativ til en kampagne for bedre genbrug.

Tage initiativ til en kampagne for bedre affaldssortering

                                              Kom med dine ideer.