Nyhed

Tibberup Å er nu frilagt over Flyvestationen

Arbejdet med at frilægge Tibberup Å tværs over Værløse Flyvestation blev sat i gang den 22. februar. Midt i juni måned var arbejdet afsluttet. Vandet fra Tibberup Å og Søndersø er nu synligt på hele strækningen over Flyvestationen. Så mangler der bare en naturlig plantevækst.

Billeder fra arbejdet kan ses i DN Furesøs billedarkiv

Starten på arbejdet. Bemærk profilen med en terrasse til højre.