Sjette tur: Ryget skov og Baunesletten med udsigt over Farum Sø

 

Turen starter fra P-pladsen beliggende efter viadukten på Bavnestedets forlængelse (1). Bavnestedet følges nedad til igennem Baunegaarden (2), og i fortsættelse af denne vejføring, når man ud til den lille bådebro ved Farum sø (3), hvor man blandt andet kan se øen Klaus Nars Holm samt Farumgaard og Farum Kirke. Derefter følger man vejen, der går mod sydvest, ud af Nørreskoven og over i Ryget Skov. På vejen passerer man flere vådområder (4-5), hvor man i søerne har mulighed for både at se og fange frøer, haletudser og salamandre. Hvor vejen går op ad bakke, kommer der på venstre side en mindre befærdet skovsti (6-7), der fører ind gennem Ryget Skov og over til Sækkedamsstien. Denne skovsti følges og man kan på denne være heldig at se både ræv og rådyr. Fra skovstien drejer man til højre når man når Sækkedamsstien og denne følges til ”Karpedammen” og videre af svinget til højre, hvor det går op ad bakke. På ”bakketoppen” drejer man skarpt til venstre, for at nå ud til Sækkedamhuset (8). Efter at have passeret Sækkedamhuset drejer man til venstre af Ryethøjvej hen mod den fredede bronzealderhøj Ryethøj (9).

Tilbageturen (10) fra Ryethøj bringer atter en ind i Ryget Skov og tilbage til Sækkedamsstien. Her ligger der få 100 meter til venstre (mest sandsynligt) eller til højre, afhængig af, hvor man præcist rammer Sækkedamsstien, en kæmpehøj (runddysse), som med sin placering angiver hvor rejse-vejene i gamle dage var ført igennem.

Efter at have beset runddyssen går man mod øst af Sækkedamsstien (11) mod den åbne, fredede Bauneslette (12), hvor man ved at følge den trampede sti, der kommer på venstre hånd, når tilbage til P-pladsen ved Bavnestedets forlængelse, hvor turen udgik fra.

Turen kan gøres på ca. 3 timer og er 6-7 km lang.

Kanonindhold: Baunegaardens udflytning fra fællesskabet i Værløse landsby, udsigt over Farum Sø med øen Klaus Nars Holm, Ryget Skov med Sækken, "Karpedammen", Sækkedamhuset, den fredede bronzealderhøj Ryethøj, Kæmpe-højen i Ryget Skov (runddysse) og den fredede Bauneslette.

 

 

 

Ryethøj

Kort over turen.