I 2008 lancerede DN Furesø tanken at etablere en Naturkanon for Furesø Kommune og bad i lokalaviserne borgerne om at komme med forslag til, hvilke områder der skulle indgå.

Efter en idefase kårede DN Furesø følgende 10 områder til at udgøre Furesø Kommunes Naturkanon.

 


1. Nørreskoven

2. Søndersø og Præstesøen

3. Høje Klint og udsigt over Furesøen

4. Farum Vest

5. Værløse Flyvestation (under revision)

6. Ryget Skov og Baunesletten med udsigt over Farum Sø

7. Stavnsholtkilen, ”de 100 søers land”

8. Parforcejagten i Hareskovene

9. Præstegårdsjordene ved Farum Kirke, Storebjerg og Gedevaseområdet

10. Lille Hareskov og Jonstrup Vang.

En litteraturkanon er en liste over litteratur, som er fælles værdigrundlag, en fælles arv, som alle bør have læst. Naturkanonen er en liste over naturområder, som alle borgere i Furesø bør kende.

Foreningen har afholdt en serie af ture, hvor vi har vist perlerne i naturkanonen frem, områder, vi synes er særlig vigtige som fælles naturoplevelser.

Her beskrives hver af de 9 afholdte ture, som alle går til områder, hvor der er offentlig adgang. Ved hver tur er der links til kort med indtegnet rute.

Se ruternes placering på oversigtskortet nedenfor:

 

 

Oversigtskort. De 10 kanonture. Se beskrivelserne til venstre.

Alle ture er nu (efteråret 2017) under revision. Det er planen at udgive de 10 ture i en papirudgave. Turfolderne vil kunne hentes på bibliotekerne.

Det vil også blive muligt at downloade en PDF fil af de 10 ture her:

Nørreskoven

2. Søndersøturen

3

4

5

6. Ryget Skov og Baunesletten

7

8

9

10